Cardware

Cardware je veľmi podobný freewaru. Ovšem je tu určité, aj keď len minimálne, obmedzenie. Obmedzenie spočíva v tom, že keď chcete používať takýto software musíte poslať autorovi poštovú pohľadnicu alebo aspoň elektronickú(e-mail)