DICaD

Stav : Dokončené

Toto je môj prvý kvázy profesionálny program, v ktorom sa nemusim hambiť ani za jeden riadok kódu. Pre verejnost nemá praktické využitie lebo je úzko špecializovaný na jedno hardware-ové zariadenie, ale v kóde sa dá nájsť pár zaujimých vecí napr. jazykové lokalizácie, logovanie do HTML súboru alebo rozšírený progresbar. Účelom programu je vygenerovat špecifický textový súbor, pre dané zariadenie, na základe nakresú užívateľa. GUI je inšpirované dnešným trendom vývojových nástrojov(záložky, property page ...).
Celý projekt obsahuje necelých 5500 riadkov kódu.

DICaD
DICaD 1.0 build 119 Zdrojáky