JS Kohút, ručičkové a digitálne hodiny

Stav : Dokončené

Ak si chcete nástenné hodiny preniesť na pracovnú plochu počítača, tak máte jedinú možnosť : odkaz na stiahnutie je dole.

Ručičkové hodinky

JS Kohút je program na plánované spúšťanie programov, prehrávanie zvukov, zobrazovanie textov a vykonávanie systémových akcií napr.: vyprázdňovanie koša.
JS Rolex sú digitálne hodinky. Umožňujú zobrazovať číslice všetkými písmami, ktoré máte nainštalované, obsahujú aj jedny grafické číslice. Majú nahradené štandardné menu grafickým, s možnosťou skinov.

Ručičkové hodinky Big Edition - je zväčšenina hodiniek. Ide o skrátenú verziu takže nepodporuje určité funkcie, konkrétne nemá funkciu "Na vrchu", nie je šírená ako samostatný inštalačný balík t.z. zverejnený archív neobsahuje potrebné knižnice, licenčný súbor a pod.

Ručičkové hodinky Big Edition 1.3.1 Ručičkové hodinky 1.2.5
Ručičkové hodinky + JS Kohút 1.2.5 2.1.6 Zdrojáky
SkinMaker Zdrojáky
JS Rolex + JS Kohút 1.0 2.1.6 Zdrojáky