Rovnice

Stav : Dokončené

Opäť jeden programček, ktorým som si zľahčoval(minulý čas preto lebo som medzi časom zmenil zamestanie) prácu.
Tentokrát sa jedná o program pomocou, ktorého som si overoval správnosť mnou vytvorených údajov - blokovacích podmienok.
Program vizualizuje mnou napísanú rovnicu blokovacích podmienok.

Rovnice

Pre laika je asi screenshot veľmi málo-vravný.
V rozvodniach elektrickej energie sa používa mnoho spínacích prvkov. Tieto prvky sa nesmú spínať a rozpínať podľa ľubosti a preto sa stanovujú tzv. "blokovacie podmienky" pre zapnutie a vypnutie každého prvku v takejto rozvodni.
Stanovené blokovacie podmienky sa zaznamenávajú do projektov graficky. Vyzerá to takto:

Priklad projektu

Obrázok je len ilustračný
Na obrázku sa nachádza malá časť projektu blokovacej podmienky pre prvok Q1. Q2 a Q5 sú spínacie prvky "v okolí" prvku Q1, ktoré ovplivňujú zopnutie a rozopnutie prvku Q1.
Zopnutie prvku Q1 je možné len ak je prvok Q2 rozopnutý a prvok Q5 zopnutý. Rozpnutie Q1 je možné ak je rozopnutý aspoň jeden z prvkov Q2 a Q5.
Takéto zadanie musia technici vložiť do systému. V prípade hardware firmy IDS by zadanie z obrázku technik prerobil na dve(jednu pre zapnutie, druhú pre vypnutie) logické rovnice : "Q1=!Q2[*,*]&Q5[*,*]" a "!Q1=!Q2[*,*]|!Q5[*,*]"
No a tu vstupuje do hry tento software. Nahráte doň rovnicu, dáte ju spracovať a software Vám vygeneruje grafickú podobu blokovacej podmienky.
To je všetko, už len skontrolovať vygenerovanú grafickú podobu rovnice s projektom. Takto som sa kontroloval, či som nespravil chybu v rovnici.

Vygenerovane zap
Vygenerovane vyp
Rovnice 1.1.0 Zdrojáky